Database of Baha’i prisoners

HRWF (14.03.2022) – As of early March 2022, HRWF Database of Baha’i prisoners contained 53 documented cases. Details about each prisoner can be found here.

 

LAST NAME First Name
AGAAHI Soroush
AHAMADAYI (KHORRAMI) Atousa
AHMADI Ali
AMIRABAADI Mitra
ATRIAN Shahriar
BAZMANDEGAN Navid
BOLBOLAN Afshin
DAANESHGARI Faraaneh
DAVARDAN Milad
ESKANDREYAN Behnaam
FAHANDEJ Farhad
FARAMARZI Farrokhlagha/Leqa
FENAA’EYAN Ardeshir
FIROUZEYAAN Yalda
GHADERI Bahareh
GHEDAMIAN Negin
HAGHIGHAT Soheila
HAGHIGHAT Soodabeh
HAKIMI Niloufar
IZADINIA Farough
JABERI Emad
KHOUSHNAM Houman
MAALEKI Ataa’ollah
MAALEKI Ru’ya
MAALEKI Sa’id
MAANAVI Parvaan
MAANAVI Paymaan
MAQSUDI Samin
MA’SUMI Farzaan
MOBEINI Sophia
MOHAMMADI Arzu
MUHAMMADI Mo’in
NAEIMI Adel
NASSERI Pooneh
NOUZDAHI Kaviz
PAAKROU Jamileh
PURMORADIAN Nora
RAEINEH Anousheh
SAABET Farhaam
SAALEHI Atieh
SADEGHI Parisa
SAHBA Farhang
SALMAANZAADEH Ilham
SALMAANZAADEH Keyaanush
SAMIN Maghsoudi
SAMIZADEH Elaheh
SANI Ali
SHABAANI Neda
SHA’BAANI Payaam
SHAHIDI Kaamraan
TADRISI Negin
TAGHIPOUR Sohrab
YAZDAAN Heyva

 

Photo : Fr.dreamstime.com

Further reading about FORB in Iran on HRWF website