BELGA: Kassasjonsdomstolen stadfester Jehovas vitners rett til å ekskludere medlemmer

En endelig avgjørelse som i stor grad er blitt ignorert av belgiske medier 

English version

HRWF (05.01.2023) – Den 19. desember 2023 avgjorde den belgiske kassasjonsdomstolen at Jehovas vitners religiøse tro og praksis i forbindelse med eksklusjon, inkludert å begrense kontakten med tidligere medlemmer som er ekskludert, er helt lovlig og er en del av forsamlingsfriheten, så vel som religionsfriheten.

En kort oppsummering av saken 

I 2015 oppsøkte et tidligere Jehovas vitne statsadvokatens kontor og hevdet at medlemmene som forlot samfunnet, ble utfryst og fullstendig sosialt isolert etter ordre fra organisasjonen.

Statsadvokatens kontor i Gent stevnet Jehovas vitner på fire punkter: oppfordring til diskriminering av en person og mot en gruppe på religiøst grunnlag og oppfordring til hat eller vold mot en person og mot en gruppe.

I 2020 tok påtalemyndigheten ut tiltale mot Jehovas vitner for angivelig å ha brutt Belgias diskrimineringslov, paragraf 22. Saken fikk utstrakt mediedekning i mars 2021, da dommeren avsa en kontroversiell kjennelse i favør av aktor og hver av saksøkerne. Rettsavgjørelsen ble i stor grad kritisert av internasjonale juridiske eksperter. Den belgiske foreningen av Jehovas vitner anket avgjørelsen.

Den 7. juni 2022 omgjorde ankedomstolen i Gent dommen som ble avsagt i førsteinstansdomstolen, ved å anvende Den europeiske menneskerettighetsdomstolens omfattende rettspraksis, og frikjente Den belgiske foreningen av Jehovas vitner uforbeholdent for alle anklager om diskriminering og oppfordring til hat. Ankedomstolen i Gent bekreftet dermed at Jehovas vitners bibelske praksis med å begrense eller unngå kontakt med tidligere medlemmer var lovlig og ikke oppfordrer til diskriminering, segregering, hat eller vold.

Human Rights Without Frontiers dekket rettsforhandlingene i stor utstrekning i Bitter Winter i 2021 og The European Times i 2022.

Kassasjonsdomstolen avviste anken til UNIA, et interføderalt senter mot diskriminering 

Det interføderale senteret for likestilling og bekjempelse av diskriminering og rasisme (The inter-federal center for equal opportunities and fight against discrimination and racism, UNIA) tok parti med de tidligere medlemmene av Jehovas vitner, men anken ble avvist 19. desember 2023 av kassasjonsdomstolen.

I kjennelsen avviste kassasjonsdomstolen bestemt alle argumentene til UNIA og de individuelle saksøkerne og ga sin fulle støtte til avgjørelsen til ankedomstolen i Gent. Kassasjonsdomstolen avgjorde at Jehovas vitners «policy for unngåelse» (av ankedomstolen i Gent omtalt som «passiv sosial unngåelse») er lovlig, og at Den europeiske menneskerettskonvensjon garanterer at «alle», også menigheter, har rett til å bestemme hvem de vil ha sosial kontakt med.

Kassasjonsdomstolens dom er helt i tråd med Den europeiske menneskerettighetsdomstolens rettspraksis og samsvarer med lignende kjennelser fra ankedomstoler og høyesterettsdomstoler i mange land over hele verden, for eksempel Argentina, Brasil, Canada, England, Irland, Italia, Japan, Polen, Sør-Afrika, Tyskland og USA.

Jehovas vitner uttrykte i en pressemelding takknemlighet overfor de høyeste juridiske institusjonene i Belgia for at de har renvasket deres gode navn og rykte.

Den første rettsavgjørelsen mot Jehovas vitner skapte store overskrifter i pressen, men kassasjonsdomstolens endelige avgjørelse, som var i deres favør, ble ignorert, deriblant av UNIA, som per 30. desember fortsatt ikke har publisert noe om saken.

De få mediene som publiserte Belgas pressemelding om saken, slik som RTL Info, La Dernière Heure Les SportsLa Libre Belgique og Het Nieuwsblad, fortjener ros.

Foto: Den belgiske kassasjonsdomstolen (Wikimedia)

Further reading about FORB in Belgium on HRWF website